Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Gái xinh đã ít mà chúng nó còn yêu nhau